București, 24 noiembrie, 2022: Asociația easyECO organizează cea de-a treia ediție a Târgului de joburi, calificare și formare INTERSECT, care va avea loc în perioada 25-28-29 noiembrie 2022, la Centrul comunitar Intersecțional INTERSECT, în strada Arcului nr. 24, București, zona Armenească.

Târgul este destinat sprijinirii în demersul de integrare pe piața muncii a beneficiarilor Centrului Comunitar Intersecțional INTERSECT, care oferă un pachet integrat de măsuri de educație, informare, consiliere și suport pentru persoane aparținând grupurilor dezavantajate și supuse diverselor discriminări. După primele două ediții ale târgului, organizate anul acesta în lunile aprilie și iulie, colaborăm deja cu 10 companii angajatoare în domenii precum facility management, construcții, curățenie. Ca urmare a activității de consiliere în carieră, au fost identificate până în prezent aproximativ 200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care au fost direcționate către locurile de muncă disponibile.

Programul Târgului de joburi, calificare și formare INTERSECT include înscrierea și asistența acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, atât în prezentarea în fața angajatorilor, cât și în redactarea CV-urilor sau depunerii aplicațiilor online.

În data de 29 noiembrie, între orele 11.00-16.00, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise prealabil sau nu la această ediție, sunt așteptate la Centrul comunitar Intersecțional INTERSECT, în strada Arcului nr. 24, București, zona Armenească.

INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional este un proiect derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociația E-Romnja, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din București, care se confruntă cu multiple discriminări (economice, etnice, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și dizabilitate). Beneficiarii proiectului, în perioada iunie 2021-decembrie 2022, sunt minim 1470 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: persoane roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane cu dizabilități.

Printre activitățile și serviciile gratuite găzduite de Centrul comunitar INTERSECT se numără ateliere artistice pentru copii și tineri talentați, ateliere de dezvoltare personală, consiliere în carieră, consiliere psihologică sau juridică. Centrul oferă persoanelor din comunități și posibilitatea de a se implica în diverse activități în cadrul unei campanii de conștientizare și capacitare în organizarea și construcția comunitară, leadership comunitar pentru femei rome, în domeniul apărării drepturilor omului și anti-discriminării, precum și de a participa la o serie de evenimente de consultare și coagulare comunitară (Festivalul INTERSECT, prânzuri comunitare, seri culturale etc.). Ca sprijin material, Centrul comunitar INTERSECT pune la dispoziția participanților la activitățile proiectului Magazinul KOMBINAT, un spațiu de într-ajutorare de tip free-shop care vizează prezervarea demnității personale și în care toate produsele disponibile (haine, produse igienice, produse de băcănie etc.), provenind din donații, sunt gratuite.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația easyECO

Asociația easyECO, înființată în 2006 și reorganizată juridic în 2017, își propune, prin intermediul celor trei direcții principale, Educație, Comunități, Oportunități, să faciliteze accesul la educație formala și non-formala și să susțină drepturile comunităților dezavantajate și minorităților, prin crearea unor oportunități reale de integrare și dezvoltare și prin conștientizarea problematicii acestora de către societate, instituții și alti factori de decizie. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați www.easyeco.org.

Despre Asociația E-Romnja

E-Romnja, înființată în anul 2012, este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Obiectivul asociației este de a lupta astfel încât imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea vieților lor și pentru a face vizibila implicarea acestora in societate si in comunitate. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați https://e-romnja.ro.

Contact

Adina Szelmenczi

Expert informare și comunicare Asociația easyECO

Tel: 0743016376

Email: asociatiaeasyeco@gmail.com