București, 30 iunie, 2021: Asociația easyECO a deschis INTERSECT, primul centru comunitar intersecțional din București, situat în strada Arcului nr. 24, în zona Armenească, care oferă un pachet integrat de măsuri de educație, informare, consiliere și suport pentru persoane din comunități defavorizate.

INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional este un proiect derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociația E-Romnja cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din București, care se confrunta cu multiple discriminări (economice, etnice, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și dizabilitate). Beneficiarii proiectului, în perioada iunie 2021-decembrie 2022, vor fi minim 1470 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: persoane roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane cu dizabilități.

Printre activitățile gratuite găzduite de Centrul comunitar INTERSECT se numără ateliere artistice pentru copii și tineri talentați, care vor primi sprijin material și mentorat pentru realizarea unor creații artistice și spectacole, ce vor fi prezentate publicului în cadrul Festivalului INTERSECT, organizat anual în luna septembrie, începând cu acest an.

Adolescenții și tinerii vor putea participa la ateliere săptămânale de dezvoltare personală și vor fi sprijiniți prin acordarea unui suport permanent în carieră, prin consiliere de specialitate, posibilitatea de a-și prelucra și imprima CV-ul și de a căuta locuri de muncă online, dar și fizic, chiar la centrul comunitar, în cadrul Târgului bianual de joburi, calificare și formare.

Centrul comunitar INTERSECT se adresează totodată și persoanelor adulte, oferindu-le posibilitatea de a se implica în diverse activități în cadrul unei campanii de conștientizare și capacitare în organizarea și construcția comunitară, leadership comunitar pentru femei rome, în domeniul apărării drepturilor omului și anti-discriminării, precum și de a participa la o serie de evenimente de consultare și coagulare comunitară (prânzuri comunitare, seri culturale etc.).

Printre serviciile oferite gratuit la centru amintim consiliere psihologică și consiliere pentru sănătatea reproductivă, dar și sprijin material, țoate persoanele participante la activitățile proiectului având acces la Magazinul KOMBINAT, un spațiu de într-ajutorare de tip free-shop care vizează prezervarea demnității personale și în care toate produsele disponibile (haine, produse igienice, produse de băcănie etc.), provenind din donații, sunt gratuite.

Pentru înscrierea la activități sau pentru programarea la serviciile gratuite, persoanele care se află în risc de sărăcie sau în situații de vulnerabilitate pot suna la telefonul dedicat – 0741445302 sau pot veni direct la centru în intervalul 10.00-16.00, de luni până vineri.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația easyECO

Asociația easyECO, înființată în 2006 și reorganizată juridic în 2017, își propune, prin intermediul celor trei direcții principale, Educație, Comunități, Oportunități, să faciliteze accesul la educație formala și non-formala și să susțină drepturile comunităților dezavantajate și minorităților, prin crearea unor oportunități reale de integrare și dezvoltare și prin conștientizarea problematicii acestora de către societate, instituții și alti factori de decizie. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați www.easyeco.org.

Despre Asociația E-Romnja

E-Romnja, înființată în anul 2012, este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Obiectivul asociației este de a lupta astfel încât imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea vieților lor și pentru a face vizibila implicarea acestora in societate si in comunitate. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați https://e-romnja.ro.

Contact

Adina Camara

Expert informare și comunicare Asociația easyECO

Tel: 0743016376

Email: asociatiaeasyeco@gmail.com

<Înapoi la pagina principală a proiectului