București, 9 decembrie, 2022: Asociația easyECO vă invită la evenimentul de închidere a proiectului INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional, care va avea loc în data de 16 decembrie 2022, ora 16.00, în strada Arcului nr. 24, București. Evenimentul va găzdui prezentarea rezultatelor proiectului în perioada iunie 2021-decembrie 2022 și lansarea volumului Intersect. Voci şi solidarități comunitare.

INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional, un proiect derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociația E-Romnja, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, a avut ca scop creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din București, care se confruntă cu multiple discriminări (economice, etnice, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și abilități speciale).

În perioada iunie 2021-decembrie 2022, activitățile proiectului au vizat peste 1600 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: persoane roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane abilități diferite.

Printre activitățile gratuite găzduite de Centrul comunitar INTERSECT s-au numărat ateliere artistice și de dezvoltare personală la care au participat peste 160 de copii și tineri. Tinerii, dar nu numai aceștia, au beneficiat în toată această perioadă de suport permanent în carieră, prin consiliere de specialitate, posibilitatea de a-și prelucra și imprima CV-ul și de a căuta locuri de muncă online, dar și fizic, chiar la centrul comunitar, în cadrul Târgului bianual de joburi, calificare și formare, activități la care au participat 200 de persoane.

Peste 580 de reprezentanți ai comunităților cu care lucrăm au avut oportunitatea de a se implica, la Centrul comunitar INTERSECT și direct în comunitățile lor, în diverse activități în cadrul unei campanii de conștientizare și capacitare în organizarea și construcția comunitară, leadership comunitar pentru femei rome, în domeniul apărării drepturilor omului și anti-discriminării, precum și de a participa la o serie de evenimente de consultare și coagulare comunitară (prânzuri comunitare, seri culturale etc.). Evenimentele de amploare dedicate comunităților, precum Festivalul INTERSECT și Festivalul Revoluția Compasiunii, la care au participat peste 500 de persoane, au adus împreună grupuri/colective/artiști/e și activiști/e cu preocupări și cauze diverse, urmărind să combată dintr-o perspectivă intersectională injustițiile sociale.

Printre serviciile oferite gratuit la centru s-au numărat servicii de consiliere psihologică pentru 100 de persoane și consiliere pentru sănătatea reproductivă pentru 104 femei și fete, dar și sprijin material, toate persoanele participante la activitățile proiectului având acces la Magazinul KOMBINAT, un spațiu de într-ajutorare de tip free-shop care vizează prezervarea demnității personale și în care produsele disponibile (haine, produse igienice, produse de băcănie etc.), provenind din donații, sunt gratuite.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația easyECO

Asociația easyECO, înființată în 2006 și reorganizată juridic în 2017, își propune, prin intermediul celor trei direcții principale, Educație, Comunități, Oportunități, să faciliteze accesul la educație formala și non-formala și să susțină drepturile comunităților dezavantajate și minorităților, prin crearea unor oportunități reale de integrare și dezvoltare și prin conștientizarea problematicii acestora de către societate, instituții și alti factori de decizie. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați www.easyeco.org.

Despre Asociația E-Romnja

E-Romnja, înființată în anul 2012, este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Obiectivul asociației este de a lupta astfel încât imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea vieților lor și pentru a face vizibila implicarea acestora in societate si in comunitate. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați https://e-romnja.ro.