18 mai, 2022: Asociația easyECO, în parteneriat cu Asociația E-Romnja, organizează prima ediție a Festivalului INTERSECT, care va avea loc în perioada 20-26 mai 2022 la București, în cadrul Centrului Comunitar Intersecțional INTERSECT (str. Arcului 24, zona Armenească) și în spațiile partenere ale evenimentului – ArtHub și Goethe-Institut.

Festivalul își propune, printr-o serie de evenimente, să aducă împreună grupuri/colective/artiști/e și activiști/e cu preocupări și cauze diverse, care urmăresc să combată dintr-o perspectivă intersectională injustițiile sociale.

Programul primei ediții a Festivalului INTERSECT include, pe perioada unei săptămâni, evenimente artistice (proiecție film, expoziții, performance), ateliere și dezbateri, dar și întâlniri comunitare (o petrecere feministă cu DJ Aldessa și un prânz de socializare pentru beneficiarii proiectului INTERSECT- Centrul Comunitar Intersecțional).

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe pagina de Facebook a centrului comunitar INTERSECT – https://www.facebook.com/centrulintersect.

INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional este un proiect derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociația E-Romnja, cu sprijinul financiar de la Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din București, care se confruntă cu multiple discriminări (economice, etnice, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și dizabilitate). Beneficiarii proiectului, în perioada iunie 2021- decembrie 2022, sunt minim 1470 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: persoane roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane cu dizabilități.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația easyECO

Asociația easyECO, înființată în 2006 și reorganizată juridic în 2017, își propune, prin intermediul celor trei direcții principale, Educație, Comunități, Oportunități, să faciliteze accesul la educație formală și non-formală și să susțină drepturile comunităților dezavantajate și ale minorităților, prin crearea de oportunități reale de integrare și dezvoltare și prin conștientizarea problematicii acestora de către societate, instituții și alti factori de decizie. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați www.easyeco.org.

Despre Asociația E-Romnja

E-Romnja, înființată în anul 2012, este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Obiectivul asociației este de a lupta astfel încât imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea vieților lor și pentru a face vizibila implicarea acestora in societate si in comunitate. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați https://e-romnja.ro.

Contact

Adina Camara

Expert informare și comunicare Asociația easyECO

Tel: 0743016376

Email: asociatiaeasyeco@gmail.com