Începând cu 2005, sunt consultant în domeniul egalității de șanse și non-discriminării cu experiență în cercetare academică, administrație publică și în proiecte comunitare implementate de diverse organizații non-guvernamentale.

După ce am absolvit științele politice la SNSPA în București, ulterior masteratul și doctoratul în studii comparate de gen la Central European University (Budapesta), am lucrat ca inspector/consilier (2005-2006) și consilier personal al secretarului de stat (2009-2010) în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (Ministerul Muncii).

In perioada 2009-2016 am implementat numeroase proiecte co-finanțate din fonduri structurale europene fie ca manager de proiect sau asistent manager, fie în calitate de coordonator tehnic, expert de monitorizare și evaluare sau coordonator grup țintă în cadrul a mai multor instituții publice sau organizații non-guvernamentale implicate în sprijinirea persoanelor și comunităților marginalizate, vulnerabile sau defavorizate (persoane fără adăpost, șomeri de lungă durată, tineri instituționalizați, comunități rome, etc.).

Pe plan academic, am publicat articole în diverse reviste naționale sau internaționale și, ca cercetător național, am contribuit la elaborarea de diverse rapoarte europene și la redactarea de ghiduri și manuale naționale ce abordau egalitatea de șanse și economia socială.

În 2015 am co-fondat editura și librăria Hecate, ca parte a unui proiect de economie socială finanțat prin Fondul Social European.

Atât cercetarea mea academică, cât și proiectele în care sunt implicat au ca scop construirea de rețele de sprijin și solidaritate între diverse grupuri și comunități care luptă împotriva sexismului, rasismului, homofobiei și transfobiei.