↓ please scroll down for english ↓

Începând cu 2005, sunt consultant în domeniul egalității de șanse și non-discriminării cu experiență în cercetare academică, administrație publică și în proiecte comunitare implementate de diverse organizații non-guvernamentale.

După ce am absolvit științele politice la SNSPA în București, ulterior masteratul și doctoratul în studii comparate de gen la Central European University (Budapesta), am lucrat ca inspector/consilier (2005-2006) și consilier personal al secretarului de stat (2009-2010) în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (Ministerul Muncii).

In perioada 2009-2016 am implementat numeroase proiecte co-finanțate din fonduri structurale europene fie ca manager de proiect sau asistent manager, fie în calitate de coordonator tehnic, expert de monitorizare și evaluare sau coordonator grup țintă în cadrul a mai multor instituții publice sau organizații non-guvernamentale implicate în sprijinirea persoanelor și comunităților marginalizate, vulnerabile sau defavorizate (persoane fără adăpost, șomeri de lungă durată, tineri instituționalizați, comunități rome, etc.).

Pe plan academic, am publicat articole în diverse reviste naționale sau internaționale și, ca cercetător național, am contribuit la elaborarea de diverse rapoarte europene și la redactarea de ghiduri și manuale naționale ce abordau egalitatea de șanse și economia socială.

În 2015 am co-fondat editura și librăria Hecate, ca parte a unui proiect de economie socială finanțat prin Fondul Social European.

Atât cercetarea mea academică, cât și proiectele în care sunt implicat au ca scop construirea de rețele de sprijin și solidaritate între diverse grupuri și comunități care luptă împotriva sexismului, rasismului, homofobiei și transfobiei.

 

Ovidiu Anemțoaicei is an activist and a consultant in the field of equal opportunities, gender mainstreaming and gender equality with regards to local and EU policies since 2005. He has a PhD in Comparative Gender Studies at CEU (Central European University, Hungary, Budapest) with a thesis on feminist philosophy, masculinities and ethics. After graduating Political Sciences at S.N.S.P.A. (Bucharest) and the master programme in Gender Studies at CEU, he worked as an inspector/councilor (2005/2006) and as a personal adviser to the secretary of state (2009-2010) at the National Agency of Equal Opportunities between women and men (Romanian Ministry of Labor). He published articles in the Sphere of Politics (2009), Introduction to Sociology of the Body (2010), CriticAtac(2011), International Journal of Philosophical Studies (2013) and Critical Legal Thinking (2014). Both the academic research and the projects he is currently involved in aim at building networks and infrastructures of solidarity, supporting and working together among various groups and communities fighting for social justice.

In 2015 he co-founded Hecate Publishing House, a Romanian independent publishing house, based in Bucharest , with the intention of enlarging the Romanian editorial landscape with productions pertaining to social issues, minorities, social justice, and generally themes that are currently marginalized or less visible in Romania.

Hecate Publishing House is a social enterprise, intended to run for social purposes.

In 2015 Hecate published titles, both fiction and non-fiction, in the following areas: philosophy, history, sociology, politics, gender studies, sexuality, and art.

One of the main directions of Hecate’s editorial agenda focuses on issues and debates related to feminism/s, gender equality/equal opportunities and women’s lives, voices and experiences.

Hecate publishing house aims at promoting explicitly translations and productions that bring forward themes and debates related to feminism/s as a way of recovering and acknowledging the major influence that feminist thought had in relation to women’s rights and gender equality, in a Romanian social context still structurally and pervasively coping with sexism, racism and homophobia among others.