↓ please scroll down for english ↓

Este președinta Asociației EasyEco.

Este de etnie romă și trăiește în Ferentari, unde este un membru respectat de comunitate.

În ciuda unui start mai dificil în viață, Dana a reușit să depășească numeroasele obstacole cu care s-a confruntat, animată de dorința de a schimba destinul său și al comunității din care face parte.

Dana și-a reluat studiile gimnaziale, a făcut cursuri de calificare, precum și voluntariat pentru drepturile omului și îmbunătățirea calității vieții celor care fac parte din medii defavorizate și cu risc de îmbolnăvire.

În 2016 a inițiat Centrul Comunitar La Stela și Dana, din Șoseaua Sălaj 286.

A lucrat ca facilitator ateliere pentru copii și adolescenți, cu parteneri precum Quantic, CARE, MATKA, pentru a sprijini dezvoltarea copiilor dezavantajați din zona Sălaj și ca asistent educațional în cadrul Clubului de educație alternativă din Școala 147 din Ferentari.

Prin Centrul Comunitar, și-a propus să contribuie la organizarea și dezvoltarea comunității prin crearea de oportunități de dezvoltare a copiilor și tinerilor din comunitate și oferirea de sprijin pentru inițiative locale și ale partenerilor comunității.

 

Dana is our president and trusted leader 🙂
She is a Roma activist and lives in Ferentari, where she is a respected member of the community.

Despite a rough start in life, Dana managed to overcome the many obstacles she faced, fueled by the desire to change her destiny and help her community.

Dana has resumed her secondary education, she has completed qualification courses and volunteered for improving the quality of life for those marginalized or less visible in Romania.

In 2016 she co-founded the Community Center La Stela and Dana, in Salaj.

She has worked as a facilitator organizing workshop for children and teenagers in order to support the development of disadvantaged children in the Salaj area and as an educational assistant in the Alternative Education Club at School 147 located in Ferentari.

Through the Community Center, she aimed at contributing to the organizing and development of the community by creating opportunities for children and young people in the community and providing support for local initiatives and community partners.