Problema adresata de proiect este perpetuarea excluziunii sociale în comunitățile multiplu discriminate (economic, etnic, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și dizabilitate) din zone urbane defavorizate din București.

Proiectul aduce valoare adăugată dintr-o perspectivă intersecțională prin înființarea unui centru comunitar intersectional, pentru adresarea fenomenului de excluziune sociala, a formelor sale multiple, precum și a proceselor de reproducere a inegalităților sociale care întrețin problema identificata. Scopul este creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile care se confrunta concomitent cu multiple discriminări din enclave cu comunități dezavantajate din București.

Beneficiarii proiectului sunt 1470 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane cu dizabilități, care vor fi implicate în activități de educație non-formala, ateliere de dezvoltare personala și psihoigiena, suport permanent în cariera, târg bianual de joburi, intervenții pentru sănătatea mintala și reproductiva, consiliere juridica în justiție sociala, inclusiv locativa, campanie de conștientizare și capacitare în organizarea și construcția comunitara, organizarea de evenimente de consultare și coagulare comunitara, campanie de masuri de instruire în leadership comunitar în domeniul apărării drepturilor omului și anti-discriminării, campanie de conștientizare și combatere a discriminărilor din perspectiva intersecțională.

<Înapoi la pagina principală a proiectului