20 iunie, 2022: Asociația easyECO prezintă, la un an de la deschiderea pentru beneficiari a Centrului Comunitar Intersecțional INTERSECT, rezultatele privind activitățile și serviciile oferite ca pachet integrat de măsuri de educație, informare, consiliere și suport pentru persoane din comunități defavorizate.

În perioada iunie 2021-mai 2022, la sediul centrului comunitar din strada Arcului 24, București, au fost primiți, informați, consiliați și sprijiniți în demersuri de afirmare și abilitare un număr de 730 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din București, care se confrunta cu multiple discriminări (economice, etnice, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și abilități diferite).

Printre serviciile oferite în această perioadă amintim:

  • Consiliere psihologică pentru 35 de persoane
  • Servicii de educație alternativă pentru 109 de copii și tineri (prin ateliere creative și de dezvoltare personală)
  • Consiliere în carieră și suport pentru integrare pe piața muncii pentru 90 de persoane, inclusiv prin organizarea unui Târg de joburi, calificare și formare în luna aprilie
  • Consiliere în sănătate reproductivă pentru 25 de femei
  • Consiliere juridică pentru 10 persoane, cu dosare sprijinite în justiție.

În primul său an de funcționare, centrul comunitar a fost un loc de întâlnire, de dezbatere și de afirmare pentru diverse comunități vulnerabile din București. Astfel, au fost organizate ateliere de organizare comunitară (inclusiv crearea unei rețele de suport pentru femei rome), ateliere de justiție locativă, de leadership pentru persoane vulnerabile din punct de vedere al sănătății mintale, ateliere despre diversitatea identităților de gen, precum și alte evenimente de coagulare comunitară, la care au participat un număr de 360 de persoane.

Totodată, centrul comunitar a găzduit, în perioada 20-26 mai 2022, prima ediție a Festivalului INTERSECT, la care au participat 221 de persoane și care a avut ca scop, printr-o serie de evenimente, să aducă laolaltă grupuri/colective/artiști/e și activiști/e cu preocupări și cauze diverse, care urmăresc să combată injustițiile sociale dintr-o perspectivă intersecțională.

În această perioadă, peste 500 de persoane au beneficiat de serviciile magazinului social KOMBINAT, deschis în cadrul centrului comunitar, un spațiu de într-ajutorare de tip free-shop care vizează prezervarea demnității personale și în care toate produsele disponibile (haine, produse igienice, produse de băcănie etc.), provenind din donații, sunt gratuite. 

INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional este un proiect derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociația E-Romnja, cu sprijinul financiar de la Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Asociația easyECO

Asociația easyECO, înființată în 2006 și reorganizată juridic în 2017, își propune, prin intermediul celor trei direcții principale, Educație, Comunități, Oportunități, să faciliteze accesul la educație formală și non-formală și să susțină drepturile comunităților dezavantajate și ale minorităților, prin crearea de oportunități reale de integrare și dezvoltare și prin conștientizarea problematicii acestora de către societate, instituții și alti factori de decizie. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați www.easyeco.org.

Despre Asociația E-Romnja

E-Romnja, înființată în anul 2012, este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Obiectivul asociației este de a lupta astfel încât imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea vieților lor și pentru a face vizibila implicarea acestora in societate si in comunitate. Pentru mai multe informații despre asociație și proiecte accesați https://e-romnja.ro.

Contact

Adina Camara

Expert informare și comunicare Asociația easyECO

Tel: 0743016376

Email: asociatiaeasyeco@gmail.com